wegenkaarten

Toen kleurenfotografie nog niet bestond werden kaarten vaak voorzien van gekleurde tekeningen.