minerva

In het begin van de dertiger jaren had de economische crisis grote invloed op de markt voor luxe personenauto’s. Het ging met Minerva bergafwaarts en in de crisisjaren, in 1935, werd Minerva door de Imperia-Excelsior groep van Mathieu van Roggen overgenomen. Hierna werden onder de naam Minerva alleen nog vrachtauto’s gebouwd.